Slovenski šport v primežu krize

Slovenski šport v primežu krize

Pričakovano so se pojavljali odgovori tipa: “Kriza bo prizadela tudi šport, sponzorji bodo zmanjšali sredstva, klubom bo težje…” Nekakšen splošen konsenz športnih subjektov je bil, da se bodo proračuni zmanjšali za 30%.

Po približno dveh letih krize in pred napovedano novo krizo je čas, da se na kratko ozremo na to, kako je kriza dejansko vplivala na slovenski šport.

Napoved ob začetku krize je bila, da se bodo dobri športni programi obdržali, četudi z manjšimi finančnimi sredstvi, slabši pa bodo zaradi spremenjenih tržnih razmer primorani zmanjšati svoje programe ali jih ponekod tudi zapreti. Tudi pričakovanja na strani sponzorjev so bila podobna – dobre in uspešne sponzorske zgodbe naj bi se potemtakem obdržale in nadgrajevale, slabe bi se opustile, šlo pa bi se samo v zgodbe, ki bi sovpadale s poslovnimi in marketinškimi cilji podjetja.

http://www.delo.si/tuditi/blog/slovenski-sport-v-primezu-krize.html