Dejavnosti

Športni marketing

Za partnerje zagotavljamo izvedbo celotnega sponzorskega procesa, od identifikacije najprivlačnejših sponzorskih priložnosti, pomoči pri pogajanjih in podpisu pogodbe, do same sponzorske aktivacije, kjer Sportelement s poudarkom in specializacijo na digitalnem marketingu odigra vlogo veznega člena med sponzorji in športnimi subjekti tako v vsakdanji komunikaciji kot tudi postavitvi in izvedbi strategije. 

  • Sponzorska aktivacija
  • Upravljanje sponzorstev
  • Vsebinski marketing
  • Digitalni marketing

Športno-poslovne platforme

Šport in gospodarstvo sta tudi pri nas v zadnjih letih prerasla okvire klasičnega sponzorstva. S pomočjo športno-gospodarske diplomacije, mreženja ter razvoja lastnih športno-marketinških platform pri Sportelementu omogočimo gospodarskim družbam uresničevanje poslovnih ciljev preko različnih samostojnih športnih projektov.

  • Organizacija poslovnih konferenc
  • Priprava digitalnih in mobilnih platform

Šport in tehnologija

Šport in tehnologija sta v zadnjem obdobju vedno bolj povezana in neločljiva – šport preko največjih športnih dogodkov postaja nosilna platforma za testiranje in implementacijo visoko-tehnoloških storitev in produktov, ki se kasneje prenesejo tudi na ‘realno’ gospodarstvo. Z organizacijo projekta Sportech je Sportelement na tem področju vodilno podjetje v regiji.

  • Razvoj novih tehnologij skozi šport
  • Upravljanje Sportech platfortme