Prve OI na družbenih omrežjih

Prve OI na družbenih omrežjih

Simpozij o poslu v športu, ki ga je 7. avgusta v Londonu gostil Birkbeck Sport Business Center Univerze v Londonu, je ponudil zanimiva predavanja in raziskave o olimpijskem gibanju. Med drugim je razprava tekla o zapuščini olimpijskih iger, družabnih medijih, sponzorstvu olimpijskega gibanja, uporabi športnikov v promocijske namene in televizijskih pravicah. …

 

http://www.gvzalozba.si/si/revije/pravna-praksa/iz-zadnje-stevilke/581,5922