Družbeni invalidi

Družbeni invalidi

Po rezultatih sodeč imamo v Sloveniji vrhunske športnike invalide, ki jih od svojih zdravih kolegov loči predvsem neenako obravnavanje pri čisto osnovnih stvareh, kot je npr. izbor športnika leta.

Odnos športne stroke (svetle izjeme naj mi oprostijo) do športnikov invalidov se najbolj nazorno odraža skozi odnos Društva športnih novinarjev Slovenije, ki ob koncu vsakega leta razglasi najboljše športnike in ekipe. Izbor najboljših športnikov namreč poteka samo med ‘običajnimi’ športniki, med športniki invalidi pa občasno podelijo le kakšno častno priznanje. Gre za nerazumljivo anomalijo pri taki prireditvi, še posebej ob dejstvu, da naj bi razlog tičal v premajhnih finančnih sredstvih, ki jih imajo organizatorji na voljo za organizacijo takšne prireditve. Koliko pa staneta dodaten izbor (en športnik več na glasovnici) in dodatna razglasitev (ena minuta)?

http://www.delo.si/tuditi/blog/druzbeni-invalidi.html