Športna disciplina: sedenje na dveh stolčkih

Športna disciplina: sedenje na dveh stolčkih

V slovenskem športu je pogosta praksa, da vodilni kadri sponzorja zasedajo ključna mesta pri sponzorirancih. Poleg denarja naj bi dodali še svoje izkušnje in znanje. Vendar skoraj nikoli ni tako. Ob vseh službenih obveznostih ne morejo biti aktivno vpleteni v dogajanje v organizaciji in tako je njihova vloga predvsem častna.

Takšne poteze športnih organizacij, ko v svoj ustroj povabijo ali izvolijo predstavnike sponzorjev, je odlična »varovalka«. Ko predstavnik sponzorja postane tudi del organizacijske strukture sponzoriranca (z izjemo nadzornega sveta, ki pa so v slovenskem športu le črka na papirju), je v konfliktu interesov. Ista oseba namreč ne more zastopati oz. zagovarjati interese tako sponzorja, kakor tudi sponzoriranca. Sponzor namreč želi za svoj denar dobiti čim več oz. določene pravice plačati čim manj, medtem ko je interes sponzoriranca, jasno, obraten. To je logično in tudi edino pravilno.

http://www.delo.si/tuditi/blog/sportna-disciplina-sedenje-na-dveh-stolckih.html