Je Zavarovalnica Triglav naredila Sari Isakovič medvedjo uslugo?

Je Zavarovalnica Triglav naredila Sari Isakovič medvedjo uslugo?

Srebrna olimpijka Sara Isakovič, ki študira in trenira na univerzi Berkeley v San Franciscu, bi lahko zaradi pojavljanja v TV-oglasih Zavarovalnice Triglav izgubila pravico nastopanja v okviru NCAA (National Collegiate Athletic Association ali v prevodu Nacionalna študentska športna organizacija). V najslabšem primeru bi se lahko zgodilo, da bi celo morala vrniti štipendijo, ki jo prejema od univerze. NCAA je organizacija, ki združuje 1.281 izobraževalnih institucij in temelji na strogem amaterizmu ter prepoveduje kakršnekoli pokroviteljske dejavnosti svojih študentov športnikov, razen peščice zelo natančno opredeljenih, ki se nanašajo predvsem na humanitarno in njej podobno dejavnost.

Amaterizem in stroge prepovedi promocijskih dejavnosti

Skladno s pravili amaterizma naj bi bilo udejstvovanje v univerzitetnih športih motivirano predvsem s koristmi, ki izhajajo iz izobrazbe, fizičnega, mentalnega in socialnega delovanja. NCAA pojmuje udejstvovanje študenta športnika kot razvedrilo in kot takšno mora biti zaščiteno pred izrabo za promocijo različnih gospodarskih družb. Študentje športniki lahko sicer v zelo omejeni obliki prejemajo nekaj materialne pomoči, na primer plačilo stroškov šolnine, nastanitve, prevoza in prehrane.

http://www.finance.si/284199/Je-Zavarovalnica-Triglav-naredila-Sari-Isakovi%C4%8D-medvedjo-uslugo