Domači forum ni pomagal Lanceu Armstrongu

Domači forum ni pomagal Lanceu Armstrongu

Predavanja na temo dopinškega postopka v primeru Lancea Armstronga, ki jih je 06. februarja v Hagu organiziral Inštitut Asser, Center za mednarodno in evropsko pravo, s sedežem v Haagu so v marsičem osvetlila številna pravna vprašanja dopinškega primera tisočletja in primera, ki lahko privede tudi do izključitve kolesarstva iz družine olimpijskih športov.

Več: Pravna praksa, GV Založba, številka 7-8, 21. februar 2013