Dela Aukn v želji po transparentnosti športu medvedjo uslugo?

Dela Aukn v želji po transparentnosti športu medvedjo uslugo?

Bi praksa javne objave višine sponzorskih sredstev posameznih podjetij dejansko pomagala in izboljšala situacijo na področju sponzorstev v Sloveniji ali bi jo poslabšala?

Priporočilo AUKN je namenjeno javnim podjetjem in transparentnosti njihovega poslovanja. S športom nima neposredne povezave. Pa vendar lahko nastane zaradi njega velika škoda.Agencija lahko doseže isti učinek na drugačen način, in sicer z javno objavo skupnega zneska sponzorstev in donacij (ločeno, na letni ravni) in s poročilom nadzornemu svetu. Slednji vse premalo nadzirajo smotrno porabo sponzorskih sredstev, saj to področje preprosto prepuščajo upravam in marketinškim oddelkom. Težko je verjeti, da bi javna objava vsebine sponzorstev lahko posodobila sistem sponzoriranja v javnih podjetjih. Še vedno namreč ni določeno kdo in kako bo ocenjeval uspešnost sponzorstva (npr. povečana prepoznavnost blagovne znamke, rast prodaje, ipd.). Edino to pa lahko doprinese k bolj strateškemu vlaganju v šport.

http://www.finance.si/328298/Dela-Aukn-v-%C5%BEelji-po-transparentnosti-%C5%A1portu-medvedjo-uslugo