Od Triglava do Jadrana

Od Triglava do Jadrana

Po dveh neuspelih javnih razpisih se je zdelo, da so Stožice še daleč od pridobitve novega imena. Prvič se na razpis ni javilo nobeno podjetje, drugič sta Petrol in Zavarovalnica Triglav ponudila bistveno manj od zneska, zahtevanega v razpisu. Edina logična poteza Zavoda Tivoli je tako bila, da začne pogajanja za pravico do poimenovanja Stožic brez razpisa. Zavarovalnica Triglav je na podlagi svojih izračunov ugotovila, da gre za najbolj dobičkonosen sponzorski projekt v Slovenji. Glede na to, da vsa dejstva sklenitve posla, ki na uradni podpis še čaka, niso znana, bo moje razmišljanje bolj splošno.

Pri Zavarovalnici Triglav so izpostavili, da bodo s tem projektom krepili svojo družbeno odgovorno vlogo in moč blagovne znamke Triglav ter skrbeli za popularnost slovenskega športa. Areni Triglav naj bi dali dodatne vsebine. Po zagotovilih Zavarovalnice Triglav, v naslednjih petih letih krovna zgradba, kjer se bodo stikale vse njihove aktivnosti pri podpori slovenskega športa. Projekt bo Zavarovalnico Triglav stal 500.000 evrov letno (ni znano ali je v ta znesek že vključeno delovanje fundacije in vseh ostalih napovedanih aktivnosti).

http://www.delo.si/tuditi/blog/od-triglava-do-jadrana.html